ТЕРМІНОЛОГІЯ: 

Грінфілд

Ділянки “Грінфілд” або “Вільні земельні ділянки” – це земельні ділянки, які вільні від будь-яких забудов, ґрунт на яких ніколи не розроблявся. Землі такого типу найчастіше зустрічаються у містах і на приміських територіях та різко контрастують з розвинутими навколишніми ділянками. 

Інколи такі ділянки в минулому використовувалися для сільськогосподарських потреб (наприклад, як пасовище), але здебільшого – це поля та пустирі, що є частиною міських та приміських ландшафтів.

Браунфілд 

Ділянки “Браунфілд” або “Вільні виробничі площі” – промислові земельні ділянки, які в даний час не використовуються за призначенням, але містять елементи промислової інфраструктури (будівлі, споруди, комунікації тощо) і можуть бути повторно використані в промислових цілях. 

Такі ділянки найчастіше зустрічаються у місцях, які в минулому були промисловими центрами, але через ряд причин, втратили свої позиції.

Інвестиційний проект

Інвестиційний проект – це проект з обґрунтуванням економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, у тому числі необхідна проектно-кошторисна документація, розроблена відповідно до законодавства, а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій (бізнес-план). 

ІП – це об’єкт реального інвестування, метою якого є одержання економічної вигоди при досягненні конкретних цілей.

Об’єкт інвестування

Об’єкт інвестування – це будь-які активи, в які інвестор може бути готовий вкласти фінансові або матеріальні засоби; будь-яке майно, в тому числі основні фонди та оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також майнові права.

Меню