Програма з кредитування ММСП України за пріоритетними галузевими напрямами

618
Програма з кредитування ММСП України за пріоритетними галузевими напрямами

Ця програма пропонує пільгові умови кредитування підприємств, які працюють в окремиих галузях, що розглядаються НУФ як пріоритетні та стратегічно важливі

 

Позичальники

ФОП та приватні малі і середні підприємства, які мають не більше ніж 250 постійних працівників та обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) не більше ніж еквівалент 5 млн євро (за середньорічним курсом Національного банку України)

Призначення кредиту

Сільське господарство, харчова промисловість, розвиток малих готелів, зелений туризм, ресторани та заклади громадського харчування, легка промисловість, проекти, пов’язані з енергоефективністю та енергозбереженням, імпортозаміщенням, підвищення продуктивності праці та створення робочих місць в слаборозвинених/депресивних регіонах.

Валюта кредиту

Гривня

Максимальний розмір кредиту

€100 000, еквівалент у гривні (ФОП та ММСП)

Відсоткова ставка

В гривні:

Для інвестиційних кредитів:

не більше рівня облікової ставки НБУ + 5% річних.

Для кредитів на оборотні кошти:

не більше рівня облікової ставки НБУ + 6% річних.

Комісія за надання кредиту:

не більше 1,5% від суми кредиту.

Максимальний термін кредиту

3 роки (для фінансування обігового капіталу)

5 років (для фінансування інвестицій в основні засоби)

Джерело: guf.gov.ua