Умови та порядок отримання компенсації за с/г техніку вітчизняного виробництва

481
Умови та порядок отримання компенсації за с/г техніку вітчизняного виробництва

У 2018 році усі кошти за програмою 2801580 «Державна підтримка сільгоспвиробників» будуть спрямовані на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва (Закон від 07.12.17 р. № 2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 рік»).

Для надання компенсації з бюджету виділено 945 млн. грн.

 

ЩО КОМПЕНСУЮТЬ

Порядок використання коштів, які передбачені у держбюджеті для компенсації, затверджено постановою КМУ від 01.03.17 р. № 130 (далі – Порядок № 130).

Загалом компенсують кошти, спрямовані на забезпечення сільгосптоваровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для АПК.

 

Комісія Мінекономрозвитку затвердила Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів (далі – Перелік). Цей документ можна знайти на офіційному веб-сайті Мінагрополітики у розділі «Підтримка аграріїв».

 

Наразі Перелік містить 97 українських заводів-виробників і більше 2 300 одиниць техніки та обладнання.

 

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ

На компенсацію можуть претендувати юрособи та фізособи-підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільгосптоварів (відповідно до поняття, визначеного у п. 2.15 Закону від 24.06.04 р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України»), які вироблені ними на власних чи орендованих основних засобах, за умови, що питома вага таких товарів становить не менше 75 % вартості усіх товарів, поставлених ними протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів разом. Що стосується новоутворених підприємств, тобто тих, які здійснюють свою діяльність менше 12 календарних місяців, то для них таке право визначається за результатами кожного окремого звітного періоду (п. 3 Порядку № 130).

Нагадаємо, сільгосптоварами є товари, визначені у групах 1–24 УКТЗЕД згідно із Законом від 19.09.13 р. № 584-VII «Про Митний тариф України», якщо вони вирощуються, виловлюються, збираються, відгодовуються, виготовляються, переробляються, виробляються безпосередньо виробником, включаючи продукти обробки/переробки цих товарів, у разі коли вони придбавалися або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).

 

ХТО НЕ МОЖЕ ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ

Не мають права на отримання компенсації сільгосптоваровиробники (абзац п’ятий п. 10 Порядку № 130):

  • проти яких порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутом;
  • які перебувають на стадії ліквідації, мають прострочену більш як на 6 місяців заборгованість перед держбюджетом, Пенсійним фондом та ФСС.

 

СКІЛЬКИ КОМПЕНСУЮТЬ

Компенсація надається на безповоротній основі у розмірі (п. 10 Порядку № 130):

  • 20 % вартості (без ПДВ) – за техніку та обладнання, придбані у грудні 2017 року;
  • 25 % вартості (без ПДВ) – за техніку та обладнання, придбані з 01.01.18 р.

Вартість техніки береться та, що зазначена в акті приймання-передачі та інших документах, які підтверджують її оплату.

Крім того, у поточному році фермерські господарства можуть додатково отримати компенсацію у розмірі 15 % вартості техніки за іншою бюджетною програмою – 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств». Тобто фактично у 2018 році розмір компенсації для фермерів становитиме 40 % (25 % + 15 %). Порядок отримання аналогічний, але додатково ще подається копія статуту ФГ (для юрособи) та копія договору про створення сімейного ФГ (для ФГ, створених без набуття статусу юрособи).

Зверніть увагу! Вартість техніки, що купується з 1 грудня, компенсується за рахунок запланованих коштів держбюджету на наступний рік (абзац четвертий п. 10 Порядку № 130). Тому кошти, виділені на 2018 рік як компенсація, можна отримати за техніку, придбану до 01.12.18 р. Крім того, передбачено, що в разі коли заявник належним чином та в установлені строки подав усі необхідні документи для отримання компенсації, але її не виплатили через брак коштів у поточному бюджетному періоді чи з інших причин, компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний період, та у межах бюджетного року (п. 14 Порядку № 130).

 

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ

Особливістю компенсації є те, що придбання техніки та отримання компенсації має здійснюватися через державні банки та банки, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків належить державі (далі – банк) (п. 11 Порядку № 130). Отже, за компенсацією можна звернутися до ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк».

Принцип отримання компенсації умовно можна назвати заявним. Розглянемо цю процедуру покроково.

Крок 1. Сільгосптоваровиробник подає до банку, через який була придбана техніка та обладнання, такі документи (п. 11 Порядку № 130):

  • заявку за формою, затвердженою наказом Мінагрополітики від 18.04.17 р. № 228;
  • копію платіжного доручення;
  • акт приймання-передачі техніки та обладнання;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини у разі коли така техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації. Порядок такої реєстрації затверджено постановою КМУ від 08.07.09 р. № 694;
  • довідку про відсутність заборгованості з податків/зборів/платежів, які контролюються органами ДФС;
  • згоду на розкриття банком Мінагрополітики інформації, що становить банківську таємницю чи містить персональні дані за формою банку.

Важливо знати! Установлено такі строки подання заявок і документів: для отримання компенсації за техніку, придбану до 1 грудня 2018 року, – до 5 грудня цього року, після 1 грудня 2018-го – до 1 березня 2019 року.

Крок 2. Банк надає Мінагрополітики інформацію про заявника (повне найменування, код ЄДРПОУ), вид та марку техніки та обладнання, вартість придбання, суму коштів, що підлягає компенсації (п. 12 Порядку № 130).

Крок 3. Мінагрополітики формує реєстр сільгосптоваровиробників, які придбали техніку та обладнання (далі – Реєстр), і передає його Мінекономрозвитку.

Крок 4. У межах обсягу відкритих асигнувань Мінагрополітики, керуючись даними Реєстру, у місячний строк перераховує бюджетні кошти до банку.

Крок 5. Банк протягом трьох банківських днів перераховує кошти на поточні рахунки отримувачів компенсації пропорційно до визначених у Реєстрі сум.

 

ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ОТРИМАННІ КОМПЕНСАЦІЇ

Сільгосптоваровиробник, який отримав компенсацію, має виконувати умову, передбачену п. 13 Порядку № 130. А саме: протягом трьох років техніка та обладнання, придбані шляхом компенсації їх вартості, не підлягають відчуженню і використовуються за призначенням. Виняток зроблено для техніки, прийнятої банком у заставу, яка відчужується за невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором.

Тобто власнику техніки/обладнання, за яку було отримано компенсацію, протягом трьох років поспіль забороняється продавати чи дарувати її будь-кому. Вона має перебувати тільки у власника і використовуватися за призначенням.

При порушенні цієї умови сільгосптоваровиробник має повернути одержані бюджетні кошти та буде позбавлений на наступні три роки (від дати виявлення порушення) права на отримання компенсації.

Висновки

Вибравши із Переліку техніку для придбання, сільгосптоваровиробник зможе отримати за неї компенсацію. За техніку та обладнання, придбані з 01.01.18 р., компенсується 25 % її вартості (без ПДВ). Крім того, фермерські господарства мають змогу за цим же алгоритмом дій отримати додатково компенсацію у розмірі 15 % вартості техніки, отже, разом це становитиме 40 %.

Для отримання компенсації за техніку, придбану до 1 грудня, заявки та документи подаються до 5 грудня поточного року, після 1 грудня – до 1 березня наступного року.