Правова позиція по частковому відшкодуванню вартості витрат фермерських господарств придбання причіпної та навісної с/г техніки і обладнання

346
Правова позиція по частковому відшкодуванню вартості витрат фермерських господарств придбання причіпної та навісної с/г техніки і обладнання

Фінансова підтримка з Житомирського обласного бюджету надається фермерському господарству, у власності та користуванні якого перебуваєне більше 50,0 га земель сільськогосподарського призначення і яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік   до 1 500 000 гривень, крім новостворених (за останній звітний період) у розмірі 50 % вартості у національній валюті понесених витрат за придбання причіпної та навісної сільськогосподарської техніки і обладнання сільськогосподарського виробництва без ПДВ, але не більше 100 тисяч гривень одному фермерському господарству.

Загалом на підтримку фермерських господарств на 2018 рік з Житомирського обласного бюджету виділено 730 тис. грн.

Наразі управління формує склад обласної комісії (ДОФОРМОВУЄТЬСЯ), яка прийматиме документи від населення. Після затвердження складу головою ОДА буде оголошено прийом заявок на виплату фінансової підтримки господарствам за придбання техніки та обладнання (Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 25 грудня.)

І ЕТАП

Заявка та документи для виплати часткового відшкодування вартості витрат за придбання причіпної та навісної сільськогосподарської техніки і обладнання реєструються секретарем комісії у журналі реєстрації (додаток 1,2). Комісія створюється на базі – Відділ АПК Житомирської ОДА (у них можна уточнити всі моменти по даній програмі, які можуть цікавити підприємця).

Заявка та документи розглядаються, перевіряються комісією у порядку черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох років.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються фермерському господарству в триденний строк після їх подання із зазначенням причини повернення.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

ІІ ЕТАП

Рішення комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згоден з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

Комісія визначає суму фінансової підтримки для кожного суб’єкта господарювання, що подали заявку, та приймає рішення   про включення його до реєстру фермерських господарств (додаток 3) для надання часткового відшкодування вартості витрат на придбання причіпної та навісної сільськогосподарської техніки і обладнання для сільськогосподарського виробництва в межах виділених асигнувань.

*Реєстрація зобовязань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобовязань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної Казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (із змінами), зареєстрованим   в Міністерстві юстиції України   20 березня 2012 року за № 419/20732.

III ЕТАП

Структурний підрозділ обласної державної адміністрації що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки в установах банків фермерським господарствам відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОДАЧІ:

-          заявка на отримання часткового відшкодування (додаток 2);

-          копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерського господарства, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство»);

-          витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

-          копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (фізичні особи);

-          довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

-          копія підтверджуючих документів щодо купівлі причіпної та навісної сільськогосподарської техніки та обладнання (договір з постачальником обладнання, платіжного доручення, касовий чек, накладна, товарно-транспортна накладна);

-          копія акту приймання-передачі товарів;

-          довідка державного реєстратора про те, що фермерське господарство не перебуває на стадії ліквідації, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішень про ліквідацію;

-          копія балансу і звіту про фінансові результати господарської діяльності   за останній звітний період за встановленою формою (крім новостворених);

-          довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, видану органами державної фіскальної служби;

-          довідка про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

-          згода на обробку персональних даних;

-          письмове зобов’язання про повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання або недотримання умов Порядку.

           Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи фермерського господарства. Разом з копіями для завірення подають оригінали документів.

*Фінансова підтримка з обласного бюджету не надається фермерським господарствам стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами та перебувають на стадії ліквідації.

*Фінансова підтримка з обласного бюджету, що спрямовується для виплати часткового відшкодування вартості витрат фермерському господарству за придбання причіпної та навісної сільськогосподарської техніки і обладнання відповідно даного Порядку надається один раз на термін дії Програми.

*На виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки (далі Програма), затвердженої рішенням обласної ради   від 07.03.18   № 938 , розроблено Порядок надання і використання фінансової підтримки з обласного бюджету, що спрямовується для виплати часткового відшкодування вартості витрат фермерським господарствам на придбання причіпної та навісної сільськогосподарської техніки   і обладнання вітчизняного виробництва (Порядок №9 від07.03.2018 року)