Кредитування: правова позиція по відшкодуванню кредиту

303
Кредитування: правова позиція по відшкодуванню кредиту

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати наступним вимогам (підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною  3 статті 55 Господарського кодексу України) :           

 • зареєстровані на території Житомирської області;
 • не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 • реалізують бізнес-проекти, спрямовані на створення нових робочих місць;
 • працюють у межах видів діяльності, визначених вищезазначеним Порядком.

ПРЕТЕНДЕНТИ ОТРИМАЛИ КРЕДИТИ НА:

Працюють у межах видів діяльності, згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп:

 • Розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння»,
 • Розділу 31 Групи 31.0 «Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців»),
 • усіх груп Розділу 10 «Виробництво харчових продуктів»,
 • Розділу 23 групи 23.7 «Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю»,

БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА:

- придбання устаткування, обладнання інших основних засобів виробничого призначення;

- модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості;

- удосконалення системи управління виробничим процесом;

- впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;

- розроблення нових видів продукції (товарів);

- промоцію бізнесу і пошук нових ринків збуту.

АЛГОРИТМ ДІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПО КРЕДИТУ:

І. Для участі у конкурсі будь-який суб’єкт підприємництва може звернутися до будь-якої фінансово-кредитної установи із числа тих, які уклали генеральні договори з департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, щодо отримання згоди на кредитування. Після аналізу платоспроможності позичальника та його бізнес-проекту на предмет економічної ефективності, відповідності вимогам Порядку, а також відповідним вимогам фінансово-кредитної установи, визначена установа надає (не надає) письмову згоду щодо надання кредиту із зазначенням позичальника, розміру кредиту, терміну на який надається кредит.

Письмова згода не є кредитною угодою чи її частиною, вона лише підтверджує готовність фінансово-кредитної установи надати кредит позичальнику на відповідну суму і на певний термін, дає право суб’єкту господарювання, який отримав таку згоду, брати участь у конкурсі бізнес-проектів.

ІІ. Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у двох примірниках конкурсній комісії заявку на участь у конкурсі за формою, згідно з додатком 1 Порядку, документи (оригінали та їх копії, завірені заявником в одному примірнику), визначені переліком, згідно з додатоком 2 Порядку. Кожен претендент може подати тільки одну заявку на отримання Компенсації протягом дії Програми.

Документи подаються конкурсній комісії суб’єктом підприємництва або уповноваженою ним особою.

УВАГА! У разі подання неповного комплекту документів або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту.

ІІІ. Головний розпорядник повідомляє членам конкурсної комісії та учасникам конкурсу про дату його проведення.

Термін прийому заяв та документів зазначається в оголошенні про проведення конкурсу. (у нашому випадку уточнюємо у департаменту).

IV. Прийняття рішення щодо визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано Компенсацію, здійснюється конкурсною комісією та оформлюється протоколом конкурсної комісії.

УВАГА! Переможці конкурсу визначаються конкурсною комісією з урахуванням критеріїв, визначених пунктом 4 Порядку.

Презентації бізнес-проектів на засіданні конкурсної комісії здійснюють безпосередньо керівники суб’єктів підприємництва або уповноважені ними особи.

Переможцями конкурсу визнаються суб’єкти підприємництва, якими надано найкращі пропозиції для здійснення бізнес - проектів.

V. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях. Засідання комісії є правомочними у разі присутності не менш 2/3 її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії. Член комісії, який не згоден з її рішенням, вписує у протокол зауваження та пропозиції, які є невід’ємною частиною протоколу.

VІ. Конкурсна комісія протягом 10-ти (десяти) робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсу всіх учасників.

VІІ. Здійснення видатків проводитиметься відповідно до генерального договору про співробітництво між Головним розпорядником коштів обласного бюджету і фінансово-кредитною установою. Фінансово-кредитні установи щотижнево подають Головному розпорядникові коштів обласного бюджету реєстр нових позичальників, які отримали кредит, а також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця зведений реєстр позичальників, які взяли кредити в установах, із зазначенням суми відшкодування за конкретний місяць.

Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку Головним розпорядником коштів обласного бюджету на один передбачений генеральним договором чи іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної фінансово-кредитної установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що Головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

           

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ :

 1. Заявка на отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва *.
 2. Платіжне доручення по закупівлі техніки**;
 3. Акт приймання-передачі техніки та обладнання* (обов'язково з “мокрими” печатками);
 4. Свідоцтво про державну реєстрацію техніки** (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації);
 5. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, підтверджений державним реєстратором, що клієнт - не банкрут, а також не знаходиться на стадії ліквідації;
 6. Довідка (приклад), підтверджена ДФС, про відсутність простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед: державним бюджетом України, пенсійним фондом України, фондами загального обов’язкового державного соціального страхування. (Форма Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України № 567від 10 жовтня 2013 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1842/24374)
 7. Згода на розкриття банком Міністерству аграрної політики інформації щодо сільгосптоваровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані.
 8. Для отримання додаткової компенсації в розмірі 15% вартості придбаної техніки та обладнання фермерські господарства до 500 гектарів та виручкою до 15 мільйонів гривень або фермерські кооперативи до 100 гектарів додатково подають до ПриватБанку копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”).
 9. Документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою.
 10. Заявка на агрокомпенсацію 15%

Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: (0412) 47-44-92, 47-46-32.

 

Повідомлення про оголошення конкурсу:

http://oda.zt.gov.ua/predstavniki-malogo-i-serednogo-biznesu-mozhut-realizuvati-biznes-proekti-iz-chastkovim-vidshkoduvannyam-z-oblasnogo-byudzhetu.html

Роз’яснення понять малого та середнього підпримництва (ч3 ст55 ГКУ):

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Рішення Житомирської обл ради + Додаток Порядок №757:

https://zt.gov.ua/index.php/2016-12-22-13-43-63/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-12-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/10572-%E2%84%96-757-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D1%83-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4-06-04-17-%E2%84%96-555.html