Консультаційна підтримка МСП

440
Консультаційна підтримка МСП

 

a. Податковий консалтинг

 

Податковий консалтинг - консультаційне обслуговування з питань методології бухгалтерського та податкового обліку з метою уникнення негативних податкових наслідків та штрафних санкцій. 

Ми пропонуємо:

 • аналіз системи та схем оподаткування Вашої компанії;
 • рекомендації з побудови ефективної системи оподаткування Вашої компанії;
 • побудова системи оподаткування за допомогою інструментів податкового планування;
 • комплексні консультації по господарським операціям;
 • консультації по окремих господарських операціях;
 • консультації усні, письмові, в режимі он-лайн;
 • забезпечення текстами нормативно-правових актів;

Результат співпраці з нами:

 • оперативна реакція на ситуацію, що склалася;
 • швидке усунення складних проблем;
 • рекомендації для відсутності небажаних податкових наслідків.

b. Організація системи фінансової та бухгалтерської облікової

 

Підготовка бухгалтерської звітності завершальний етап при закриття фінансового року підприємства. Перш ніж поспати в звітність інформація про факт здійснення господарської операції проходить тривалий шлях починаючи з формування і підписання первинного документа, тому для отримання достовірної інформації на "виході" необхідно ефективно організувати бухгалтерський облік на підприємстві. 

Ми пропонуємо:

 • організацію бухгалтерського обліку для штатного бухгалтера (бухгалтерської служби), при передачі його на аутсорсинг;
 • впровадження облікової політики, графіка документообігу відповідно до специфіки діяльності компанії;
 • налаштування програмного забезпечення;
 • впровадження системи подання звітності;
 • проект оптимізації оподаткування підприємства;
 • планування термінів подання звітності та сплати податків;
 • рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку;
 • консультаційне обслуговування;

Результат співпраці з нами:

 • економія коштів на обліково-економічному супроводі;
 • подача звітності та сплата податків в строк;
 • супровід команди професіоналів на всіх етапах життєдіяльності компанії;
 • робота з командою професіоналів;
 • оперативний обмін інформацією.c. Планування, складання бізнес-планів

 

Бізнес-план - це програма розвитку Вашого підприємства, яка містить в собі організаційні та фінансові заходи, спрямовані на визначення перспектив розвитку Вашого бізнесу та є привабливою складовою для українського та зарубіжного інвестора, а також кредитних організацій. 

Ми пропонуємо:

 • проведення моніторингу ринку;
 • допомогу у визначення напрямку розвитку Вашої компанії;
 • аналіз Вашого бізнес-плану, рекомендації для досягнення результату та внесення коригувань по необхідності у Ваш бізнес-план;
 • підготовка проекту бізнес-плану згідно Вашим цілям і вимогам;
 • грамотно побудований документ з коментарями про здійснення;
 • розрахунок фінансових показників у розрізі місяця, кварталу, року для підтвердження ефективності запропонованого проекту;
 • супровід підготовленого бізнес-плану для отримання необхідного фінансування;
 • рекомендації про впровадження бізнес-плану в життя;
 • оптимізація витрат на складання бізнес-плану шляхом відображення в бухгалтерському обліку.

Результат співпраці з нами:

 • високий рівень якості підготовки бізнес-плану;
 • індивідуальний підхід до складання бізнес-плану;
 • отримання фінансування (кредитування) від резидентів і нерезидентів України;
 • економія часу і зусиль на складання бізнес-плану самостійно;
 • відповіді на всі питання "чому, коли і як" Ваш бізнес досягне бажаних результатів.d. Податкове планування

 

Податкове планування - це комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію оподаткування відповідно до вимог чинного законодавства в рамках бюджету Вашого підприємства. 

Ми пропонуємо:

 • підбір оптимальної системи оподаткування відповідної Вашої діяльності;
 • формування оптимальної для Вашого бізнесу схеми господарських розрахунків;
 • корегування існуючих податкових наслідків;
 • додаткові інструменти для зменшення податкового навантаження;
 • консультаційне обслуговування;
 • реєстрація компаній в ефективних податкових юрисдикціях;

Результат співпраці з нами:

 • зменшення податкового навантаження;
 • сплата податків в рамках Вашого бюджету вчасно;
 • планування податкових платежів;
 • відсутність штрафних санкцій.e. Бюджетування

 

Бюджетування - це система планування, яка передбачає зіставлення доходів і витрат підприємства з метою подолання касових розривів. 

Ми пропонуємо:

 • розробку проекту бюджетів саме для Вашого підприємства;
 • декадні плани надходження і витрачання грошових коштів;
 • оптимізація фонду заробленої плати;
 • допомогу в отриманні кредитних коштів;
 • аналіз і коригування податкових наслідків здійснюваних трансакцій.

Результат співпраці з нами:

 • прогнозування та зменшення витрат;
 • подолання касових розривів
 • прийняття ефективних рішень на підставі розроблених і впроваджених бюджетів.